Lai kļūtu par Latvijas Dūlu apvienības biedru, aicinām rakstīt mums e-pastu, pievienojot iesniegumu par iestāšanos brīvā formā un sertifikātu par 1. mācību gada pabeigšanu. Pēc iesnieguma saņemšanas vienosimies par individuālu sarunu ar LDA valdes priekšsēdētāju, kuras laikā varēsi iepazīstināt ar sevi, pastāstīt par savu motivāciju pievienoties biedrībai, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus. Pirms iestāšanās aicinām tevi iepazīties ar Dūlu ētikas kodeksu, Darba principiem un apvienības statūtiem. Par jauno biedru uzņemšanu reizi mēnesī lemj Latvijas Dūlu apvienības valde. 

Pēc uzņemšanas Latvijas Dūlu apvienībā būs jāveic biedra naudas maksājums un jāiesniedz apraksts par sevi un foto, lai tu varētu tikt iekļauta dūlu sarakstā. Vairāk par iestāšanās noteikumiem vari uzzināt šeit: 
Statūti