Dūlu izglītības programmas saturs
(Ģimenes Psiholoģijas Centrs "Līna")


1. mācību gads
"Psiholoģiskie aspekti grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē"

Kursa tēmas:

 • Emocionālā kompetence veiksmīgākai komunikācijai. Kā vadīt savas emocijas. Kā izturēties, piedzīvojot citu cilvēku spēcīgas emocijas.

 • Sarunu vadīšanas un konsultēšanas pamati, sarunas sarežģītās situācijās. Praktiska vingrināšanās.

 • Droša piesaiste un tās nozīme visas dzīves garumā.

 • Veselīgas piesaistes attiecību veicināšana pirms dzemdībām, dzemdību laikā un pēc tam.

 • Zaudējumi un sēras. Palīdzēt sērojošajiem vecākiem un arī sev. Grūtniecība un dzemdības pēc iepriekšēja zaudējuma.

 • Dzemdības kā trauma – palīdzēt to pārstrādāt mammai, tētim, bērnam un pašai sev.

 • Tēvs un bērna atnākšana. Attiecības pārī – krīzes un attīstība. Pāra konsultēšana un atbalstīšana.

 • Psihiski traucējumi (trauksme, depresija, psihoze) grūtniecības laikā. Pēcdzemdību skumjas, trauksme, depresija, psihoze. Cēloņi, diagnozes iespējas un palīdzība. Preventīvie pasākumi. Atpazīt savu iespēju robežas un ieteikt tālāko palīdzību.

 • Atpazīt jaundzimušā signālus un “tulkot” tos vecākiem, veicinot vecāku kompetenci un mazinot komunikācijas grūtības ģimenē.

 • Palīdzība vecākiem ar zīdaini, kurš pārmērīgi raud.

 • Konsultēšana par jaundzimušā miegu.

 • Pusaudžu grūtniecība un mammas lomas apguve.

 • Priekšlaicīgas dzemdības un atbalsts ģimenei.

 • Emocionālā izdegšana un pašpalīdzība.

 • Sadarbības ar klienti noslēgšana.

Kursu vada:

 • Vita Kalniņa, psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste
 • Līga Zelmene-Laizāne, psiholoģe, supervizore, PEP mamma
 • Dace Čible, psiholoģe, PEP mamma
2. mācību gads 

“Grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norises fizioloģiskie un psiholoģiskie aspekti” (Dūlu mācību pamatkurss)

Kursa tēmas:

 • Atbalsta procesa organizēšana, strukturēšana un ētikas pamatprincipi

 • Grūtniecības norise

 • Dzemdību norise

 • Pēcdzemdību perioda norise

 • Darbs ar ķermeni, sniedzot psihoemocionālu atbalstu vecākiem

 • Mazuļa attīstība un emocijas grūtniecības laikā, saiknes ar mazuli veidošana

 • Jaundzimušā aprūpe un hendlings

 • Zīdīšanas uzsākšana un ar to saistītās tipiskās grūtības

 • Vecāku konsultēšana par jaundzimušā nemierīgu uzvedību, raudāšanu un miegu

 • Sievietes un ģimenes gatavošanās dzemdībām

 • Sievietes un ģimenes gatavošanās pēcdzemdību periodam

Kursu vada:

 • Vita Kalniņa, psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste
 • Liene Drauga, vecmāte, grupu nodarbību vadītāja
 • Zīle Dāvidsone, dzemdību dūla, veselības sporta speciāliste, elpošanas un fitnesa trenere
 • Sandra Lase, zīdīšanas konsultante
 • Evita Žvagiņa-Jākobsone, bērnu nēsāšanas konsultante3. mācību gads

“Praktisks un psihoemocionāls atbalsts vecākiem grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā” (Dūlu mācību profesionālais kurss)

Paralēli tēmu apguvei notiek prakse, kā arī regulāras supervīzijas par prakses gadījumiem mazās grupās.

Kursa saturs:

 • Darbs paaugstināta stresa apstākļos un savu emociju regulēšana

 • Krīzes intervences pamati

 • Ķeizargrieziens, dzemdības ar epidurālo anestēziju, dažādi dzemdību sarežģījumi un atbalsts tajos

 • Ģimenes sistēmas ietekme uz gaidāmo mazuli – vecvecāki, brāļi un māsas, otra ģimene

 • Vecāki ar narcistiskiem personības traucējumiem un viņu konsultēšana

 • Psihiskie traucējumi jaunajiem vecākiem un sadarbība ar psihiatru

 • Darbs ar traumatisku pieredžu pārstrādi, kas notikušas dzemdībās vai grūtniecībā

 • Iepriekšēja seksuālas vai fiziskas vardarbības pieredze un gatavošanās dzemdībām

 • Iepriekšējas traumatiskas dzemdības un ar grūtniecību vai dzemdībām saistīti zaudējumi

 • Grupu vadīšanas pamati

 • Atbalsts vecākiem dažādās ģimenes situācijās (vientuļie vecāki, mazgadīgi vecāki, sociālā riska vecāki, viendzimuma ģimenes)

 • Zīdīšanas specifiskas situācijas un grūtības, atbalsts to risināšanā

 • Neauglības un mākslīgās apaugļošanas fizioloģiskie un psiholoģiskie aspekti

 • Saruna ar sievieti par viņas fizisko veselību pēc dzemdībām, sadarbība ar dzemdību speciālistiem

 • Ievads aromeļļu lietošanā un plaukstu masāža

 • Praktiskās darbības uzsākšana un savas prakses organizēšana

Kursu vada:

 • Vita Kalniņa, psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste
 • Liene Drauga, vecmāte, grupu nodarbību vadītāja
 • Zīle Dāvidsone, dzemdību dūla, veselības sporta speciāliste, elpošanas un fitnesa trenere
 • Inga Albrekte (Zārde), psihiatre, ārste-psihoterapeite
 • Zane Avotiņa, psiholoģe, psihoterapijas speciāliste
 • Ilze Novikova, psiholoģe, ģimenes psihoterapijas speciāliste
 • Liene Korņejeva, ārste ģenētiķe
 • Līga Zelmene-Laizāne, psiholoģe, supervīzore, PEP mamma
 • Indra Markova, supervīzore