Latvijas Dūlu apvienības vīzija un mērķi

Latvijas Dūlu apvienība - kas mēs esam un ar kādu nodomu nākam? Kāda ir mūsu apvienības vīzija un mērķi?

Latvijas Dūlu apvienības vīzija

Dūlas tic, ka ikvienai sievietei piemīt iekšējs spēks, senču gudrība un bezgalīga mīlestība, kas palīdz sagaidīt bērniņa dvēseli savās miesās, iznēsāt zem sirds, laist pasaulē vissaudzīgākajā veidā, zīdīt pašai un pieņemt savu bērnu, lai kāds viņš būtu, tā nododot savu dzīves gudrību nākamajai paaudzei.

Apvienības mērķis un uzdevumi
Mūsu apvienībai ir viena pamatdoma jeb mērķis - atbalstīt māmiņas un bērna piedzimšanu.

Lai to īstenotu, esam nosprauduši sev uzdevumus:
- veicināt izpratni par grūtniecību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu; sniegt informatīvu, fizisku un garīgu atbalstu ģimenēm bērniņa gaidīšanas un piedzimšanas laikā, tostarp - vientuļajām grūtniecēm, nepilngadīgajām grūtniecēm u.c.;
- veicināt sabiedrības izpratni par dabiskām dzemdībām, procesiem ķermenī grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, pozitīvas dzemdību pieredzes nozīmi sievietes, bērna un dzimtas dzīvē;
- veicināt izpratni par dūlu darbu un sniegto pakalpojumu nozīmīgumu atšķirīgi noritošu grūtniecību, dzemdību un pēcdzemdību situācijās;
- iekļauties starptautiskā dūlu tīklā, veicinot pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas;
- veicināt dūlu iekļaušanos grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību aprūpes procesā;
- nodrošināt dūlu apmācību un sertifikāciju.


0
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .